ELEKTROWNIA WODOROWA O MOCY 1000 KW Elektrownia ma moc 1000 kW, która zasilana jest wodorem. Układ wyposażony jest w ogniwa wodorowe do własnej produkcji wodoru. Wyprodukowany wodór jest magazynowany w zbiorniku, a następnie wykorzystywany do napędu generatora z magnesami trwałymi o mocy 1200 KW. 200 kW energii elektrycznej kierowane jest do systemu produkcji wodoru. Dla 1 MW miesięczna produkcja energii elektrycznej wynosi 360 MW. Zużycie wody destylowanej na rok 300 m3. Elektrownia dostępna jest w trzech wersjach o mocy 1000 -2000 i 5000 KW. Pełna gwarancja 3 lata. W procesie napędzania generatora uczestniczy również tlen uzyskany z rozkładu wody. W efekcie woda skrapla się i jest ponownie wykorzystywana w cyklu ciągłym. Każda elektrownia wyposażona jest w zbiornik wody, który zapewnia całą ilość wody niezbędną do pracy elektrowni. Niskie koszty eksploatacji. Innowacyjne bezmembranowe ogniwo wodorowe, które charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej do produkcji wodoru. Elektrownia wyposażona jest we wszystkie systemy umożliwiające bezpośrednie podłączenie do sieci krajowej. Zdalny monitoring częstotliwości, napięcia i mocy elektrowni. Można ją włączać i wyłączać z telefonu. Elektrownia działa wyłącznie na wodór. Brak gazów pomocowych i dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Przy produkcji wodoru nie ma emisji dwutlenku węgla. Generator napędzany jest przez beztłokowy spalinowy silnik wodorowy. Elektrownia pracuje 12 godzin podłączona do sieci krajowej i 12 godzin we własnym trybie produkcji wodoru. Włącza się o 6 rano i automatycznie odłącza od sieci o 6 wieczorem. Elektrownia może pracować jako akumulator (moc kompensacyjna. Może wykorzystywać energię elektryczną z sieci krajowej w nocy do produkcji wodoru i oddawać ją w godzinach szczytu w ciągu dnia.
Ogniwa wodorowe nowej generacji
Podczas produkcji wodoru nie jest wytwarzana żadna emisja CO2
Elektrownia zasilana jest wyłącznie wodorem. Posiada własne ogniwa wodorowe, które zapewniają produkcję wodoru potrzebnego do napędu elektrowni
Elektrownia wyposażona jest we wszystkie systemy umożliwiające bezpośrednie podłączenie do sieci publicznej. Zdalny monitoring częstotliwości, napięcia i mocy elektrowni. Można go włączać i wyłączać z telefonu
Pracujemy zdalnie i prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Sunpark Polska Sp. z o.o. ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań

Kontakt

Mobil - PL: +48 606 223936 Mobil - DE: +49 176 81373956 Mail - PV: biuro@sunpark.solar Mail - H2: office@h2energy.solar
Copyright 2022 | Zbudowano za pomocą XARA Wszystkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI ELEKTROWNIA WODOROWA O MOCY 1000 KW
Elektrownia ma moc 1000 kW, która zasilana jest wodorem. Układ wyposażony jest w ogniwa wodorowe do własnej produkcji wodoru. Wyprodukowany wodór jest magazynowany w zbiorniku, a następnie wykorzystywany do napędu generatora z magnesami trwałymi o mocy 1200 KW. 200 kW energii elektrycznej kierowane jest do systemu produkcji wodoru. Dla 1 MW miesięczna produkcja energii elektrycznej wynosi 360 MW. Zużycie wody destylowanej na rok 300 m3. Elektrownia dostępna jest w trzech wersjach o mocy 1000 -2000 i 5000 KW. Pełna gwarancja 3 lata. W procesie napędzania generatora uczestniczy również tlen uzyskany z rozkładu wody. W efekcie woda skrapla się i jest ponownie wykorzystywana w cyklu ciągłym. Każda elektrownia wyposażona jest w zbiornik wody, który zapewnia całą ilość wody niezbędną do pracy elektrowni. Niskie koszty eksploatacji. Innowacyjne bezmembranowe ogniwo wodorowe, które charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej do produkcji wodoru. Elektrownia wyposażona jest we wszystkie systemy umożliwiające bezpośrednie podłączenie do sieci krajowej. Zdalny monitoring częstotliwości, napięcia i mocy elektrowni. Można ją włączać i wyłączać z telefonu. Elektrownia działa wyłącznie na wodór. Brak gazów pomocowych i dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Przy produkcji wodoru nie ma emisji dwutlenku węgla. Generator napędzany jest przez beztłokowy spalinowy silnik wodorowy. Elektrownia pracuje 12 godzin podłączona do sieci krajowej i 12 godzin we własnym trybie produkcji wodoru. Włącza się o 6 rano i automatycznie odłącza od sieci o 6 wieczorem. Elektrownia może pracować jako akumulator (moc kompensacyjna. Może wykorzystywać energię elektryczną z sieci krajowej w nocy do produkcji wodoru i oddawać ją w godzinach szczytu w ciągu dnia.